Tražite radnike

Nudimo saradnju i zapošljavanje preko naše Omladinske zadruge. Egzistiramo od 2004 godine, brojimo preko 1500 članova. Naši članovi su ili studenti ili nezaposlena lica koja su voljna da rade i stiču radna iskustva, bilo da su poslovi stalnog karaktera ili povremeni i privremeni poslovi.

Prednost zapošljavanjaj preko Omladinske zadruge su u smanjenim porezima i doprinosima koji iznose cca 28%, za lica koja imaju status studenta.

KOEFICIJENTI OBRACUNA  ZARADA (sa neto na bruto):

I     STUDENTI do 26 godina – koeficijent  – 1.272567

II   NEZAPOSLENA LICA do 30 god.sa overenim zdravstvenim knjižicama,          šifra -121 -zaprijavljivanje u CROSO -koeficijent – 1.598336

III  NEZAPOSLENA LICA do 30 godina – koeficijent – 1.781881

Nudimo: POVOLJNO zapošljavanje za lica do 30 godina starosti, kako na povremenim i privremenim poslovima tako i do zaključenja ugovora o radu. To znači mi radnike prijavljujemo i odjavljujemo da li sa zdravstvenim osiguranjem preko Zadruge ili  je zdravstveno osiguranje po drugom osnovu – preko budžeta, kako već prilike nalažu i kako se dogovorimo sa poslodavcem i radnikom.

(Ovo je jako povoljno za poslodavce koji imaju radnike na probnom radu ili na određeno vreme.)

Svu dokumentaciju  (što se tiče ugovora, faktura, uputa, isplatnih lista, prijave u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, odjave i sl.)  ODRAĐUJE  OMLADINSKA ZADRUGA, te je, na taj način, obim poslova za Vašu administraciju znatno smanjen.

 

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju možete nas kontaktirati na naše telefone, doći lično u naše prostorije u ul. Branka Ćopića 26 (svaki dan od 09 do 16 sati, subotom od 09 do 14 sati) ili popuniti našu kontakt formu.

Radujemo se uspešnoj saradnji na obostrano zadovoljstvo.

Kontakt forma za poslodavce

  Ime i prezime:

  Ime pravnog lica/preduzetnika:

  PIB:

  Grad:

  Adresa:

  Poštanski kod:

  Telefon:

  Email: