Tražite posao

  1. Vaše ime i prezime:

  2. Jedinstveni matični broj:

  3. Broj lične karte:
  MUP:

  4. Datum rođenja:
  Mesto rođenja:

  5. Adresa boravka:

  6. Broj telefona:

  7. Školska sprema i zanimanje:

  8. Posebna znanja i iskustvo:

  9. Osnov za članstvo:

  10. Broji isprave:
  Ispravu izdao:

  11. Zdravstveno osiguranje:
  DaNe

  12. Član druge omladinske Zadruge:
  DaNe

  13. Kategotija PIO:
  12

  14. Vozačka dozvola:

  Kategorija:

  15. Poznavanje stranih jezika: