Poslovi

Ponuda poslova Omladinske zadruge “AB” se svakodnevno menja, budući da radimo na principu hitnog servisa, da su uglavnom  poslovi privremeni i povremeni (mada ima i ponuda za stalno zaposlenje) i  da se svakodnevno raspoređuju zadrugarima.

IMAMO POTREBE ZA SVIM PROFILIMA RADNIKA:

u IT sektoru, u gradjevinarstvu, u ugostiteljstvu, na poslovima arhiviranja, fizički poslovi- utovar i istovar robe, preseljenja, za sezonske poslove u turizmu,za lepljenje deklaracija,za poslove u magacinu, na marketing promocijama, na sajmovima, u administraciji, trgovini i sl.

Ukoliko ste zainteresovani za rad preko naše zadruge, u vašem CV-u, sa slikom, treba da naznačite za koje poslove ste zainteresovani, da li postoji ograničenje u pogledu radnog vremena, da li želite da radite stalno ili povremeno i sl. Na osnovu istog, mi ćemo nastojati da ispoštujemo Vaše želje i nađemo adekvatan posao.

Što se tiče cene rada, ista se ugovara kao dnevnica za kraće poslove, a ako su poslovi na duže vreme tj. u kontinuitetu  (na mesec – dva dana) plaćanje je po radnom satu – po kategorijama poslova.