Tražite posao

1. Vaše ime i prezime:

2. Jedinstveni matični broj:

3. Broj lične karte:

MUP:

4. Datum rođenja:

Mesto rođenja:

5. Adresa boravka:

6. Broj telefona:

7. Školska sprema i zanimanje:

8. Posebna znanja i iskustvo:

9. Osnov za članstvo:

10. Broji isprave:
Ispravu izdao:

11. Zdravstveno osiguranje:
DaNe

12. Član druge omladinske Zadruge:
DaNe

13. Kategotija PIO:
12

14. Vozačka dozvola:

Kategorija:

15. Poznavanje stranih jezika: