potrebni studenti za rad u banci, trgovini, pekari

POTREBNO VISE STUDENATA-STUDENTKINJA ZA RAD U BANCI, TRGOVINI, PEKARI:
RADI SE O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA NA PAR SATI ILI NA PAR
DANA (SVE U DOGOVORU-KAKO BI OBE STRANE BILE ZADOVOLJNE),
SIGURNI POSLODAVCI I ISPLATA