Potrebni radnici na CNC mašinama

Potrebni radnici na CNC mašinama

Prednost imaju studenti ili osobe do 30 godina starosti.